Oddział Powiatowy ZOSP RP w Radomiu Blog

Plan pracy Zarządu na rok 2020

Już jest kalendarz pracy oraz inicjatyw Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu. Zapraszamy do przeglądania i planowania dni wolnych na udział w wybranych wydarzeniach 😀 Kliknij w poniższy link, bądź przejdź do zakładki...

Aplikacja mobilna Alarm112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego. Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie...

Konkurs plastyczny pt. “Zapobiegamy Pożarom”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Zapobiegamy Pożarom” rozstrzyganym w czterech grupach wiekowych: I grupa: uczniowie szkół podstawowych klas 0 – III; II grupa: uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI III...

Zmiany w recertyfikacjach uprawnień KPP

Od dnia 31 grudnia 2019 roku w życie weszły NOWE przepisy dotyczące kursów i egzaminów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie...