Aktualności

MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021

Posted on

Samorząd Województwa Mazowieckiego tak jak w latach poprzednich, uruchomił zadania wspierające gminy w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeznaczył w budżecie Województwa środki finansowe w wysokości 5 000 000 zł na zadanie […]

Aktualności

Zadanie OSP-2021

Posted on

Samorząd Województwa Mazowieckiego tak jak w latach poprzednich, uruchomił zadania wspierające gminy w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeznaczył w budżecie Województwa środki finansowe w wysokości 15 000 000 zł na realizację zadania OSP-2021. Pomoc […]