Oddział Powiatowy ZOSP RP w Radomiu Blog

Komunikat ws. kampanii sprawozdawczej w OSP

Szanowni druhny i druhowie, Już od początku stycznia przed Nami kampania sprawozdawcza za rok 2017 w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Będziemy się spotykać na walnych zebraniach sprawozdawczych podsumowujących rok 2017 oraz wyznaczające plany...

Spotkanie bożonarodzeniowe służb mundurowych

Po raz pierwszy w Radomiu odbyło się bożonarodzeniowe spotkanie wszystkich radomskich służb mundurowych. W opłatku, któremu przewodniczył bp Adam Odzimek, wzięli udział reprezentanci 16 służb. Księdzu biskupowi towarzyszył ks. Gabriel Marciniak, diecezjalny duszpasterz...

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego w Radomiu

15  grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu. Spotkanie prowadził oraz przewodniczył dh Paweł Tuzinek Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu. Na posiedzeniu omówiono...