OTWP

Terminy eliminacji w 2020 roku:

  • eliminacje gminne do 06 marca 2020
  • eliminacje powiatowe do 15 marca 2020

UWAGA!

Na szczeblu gminnym, miejskim i miejsko-gminnym za zorganizowanie eliminacji odpowiada odpowiednio Zarząd Oddziału Gminnego, Miejskiego lub Miejsko-Gminnego danej gminy bądź miasta. Zarząd przekazuje informacje szkołom oraz Jednostkom OSP o terminie i miejscu eliminacji gminnych, miejskich oraz miejsko-gminnych. Z eliminacji gminnych, miejskich i miejsko-gminnych do dalszego etapu przechodzi tylko po 3 osoby z każdej grupy wiekowej. Nie rozróżnia się eliminacji gminnych dla szkół oraz eliminacji gminnych dla OSP. Występują wspólne eliminacje gminne.

Eliminacje miejskie dla wszystkich szkół z miasta Radom przeprowadza Zarząd OSP Miasta Radom, z których do dalszego etapu, czyli eliminacji powiatowych, przechodzi po 3 osoby z każdej grupy wiekowej.

Eliminacje gminne/miejsko-gminne dla wszystkich szkół z terenu Gmin powiatu radomskiego przeprowadzają Zarządy Gminne/Miejsko-Gminne ZOSP RP, z których do dalszego etapu, czyli eliminacji powiatowych, przechodzi po 3 osoby z każdej grupy  wiekowej.

W eliminacjach uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych:

  • I grupa: uczniowie szkół podstawowych klas I – VI;
  • II grupa: uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII;
  • III grupa: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia uczestników do eliminacji powiatowych należy przesłać w terminie do dnia 6 marca 2020 roku na adres Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu ul. Traugutta 57 lub na e-mail: kontakt@zosp.radom.pl. Karta zgłoszeń powinna być wypełniona drukowanymi literami bądź na komputerze.

Eliminacje powiatowe OTWP odbędą się 14 marca 2020 roku w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni-Letnisko. Rejestracja uczestników eliminacji odbywać się będzie do godz. 9.00, a rozpoczęcie eliminacji pisemnych nastąpi o godz. 945.
Ważne! W dniu eliminacji powiatowych, należy dostarczyć wypełnioną oraz podpisaną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak podpisanej klauzuli wyklucza uczestnika z OTWP!!

Przykładowe zestawy pytań:

Regulamin Turnieju OTWP

OTWP – Protokół

OTWP – Karta uczestnika

OTWP – Oświadczenie

OTWP – Metryczka pracy na konkurs plastyczny

OTWP – Klauzula zgody na przetwarzanie danych