Dąb na 100-lecie Związku

Szanowne Druhny i Druhowie, w 2021 roku obchodziliśmy 100-lecie powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej . W celu uczczenia tej ważnej dla nas rocznicy każda jednostka Ochotniczych Straży Pożarnych może otrzymać pamiątkową sadzonkę dębu […]

Wzór umowy OSP-Gmina

Szanowne Druhny i Druhowie, w dniu 17 grudnia 2021 r. uchwalona została ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych (Dz.U.2021.2490). Art. 7 w/w ustawy stanowi, że “Gmina jest obowiązana do zawarcia umowy ze wszystkimi ochotniczymi strażami pożarnymi […]

Zimowe ferie w OSP Pionki

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach zorganizowali ciekawą i jednocześnie edukacyjną propozycję spędzenia wolnego czasu podczas ferii. Dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zorganizowane zostały zajęcia dotyczące m.in.: łączności i alarmowania; przygotowania do konkursu OTWP; […]

Zadanie OSP-2022

Samorząd Województwa Mazowieckiego tak jak w latach poprzednich, uruchomił zadanie OSP-2022, którego celem jest wsparcie gmin w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mających na celu doposażenie jednostek OSP w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, […]