OTWP

Terminy eliminacji w 2023 roku:

  • eliminacje gminne do 28 lutego 2023
  • eliminacje powiatowe do 15 marca 2023

UWAGA!

Na szczeblu gminnym, miejskim i miejsko-gminnym za zorganizowanie eliminacji odpowiada odpowiednio Zarząd Oddziału Gminnego, Miejskiego lub Miejsko-Gminnego danej gminy bądź miasta. Zarząd przekazuje informacje szkołom oraz Jednostkom OSP o terminie i miejscu eliminacji gminnych, miejskich oraz miejsko-gminnych.

Z eliminacji gminnych, miejskich i miejsko-gminnych do dalszego etapu przechodzi tylko 1 uczestnik z każdej grupy wiekowej. Nie rozróżnia się eliminacji gminnych dla szkół oraz eliminacji gminnych dla OSP. Występują wspólne eliminacje gminne.

Eliminacje miejskie dla wszystkich szkół z miasta Radom przeprowadza Zarząd OSP Miasta Radom, z których do dalszego etapu, czyli eliminacji powiatowych, przechodzi 1 uczestnik z każdej grupy wiekowej.

Eliminacje gminne/miejsko-gminne dla wszystkich szkół z terenu Gmin powiatu radomskiego przeprowadzają Zarządy Gminne/Miejsko-Gminne ZOSP RP, z których do dalszego etapu, czyli eliminacji powiatowych, przechodzi 1 uczestnik z każdej grupy  wiekowej.

W eliminacjach uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych:

  • I grupa: uczniowie szkół podstawowych klas I – IV;
  • II grupa: uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII;
  • III grupa: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia uczestników do eliminacji powiatowych należy przesłać w terminie do dnia  1 marca 2023 roku na adres e-mail Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu: kontakt@zosp.radom.pl. Karta zgłoszeń powinna być wypełniona drukowanymi literami bądź na komputerze.

Eliminacje powiatowe OTWP odbędą się 11 marca 2023.

Ważne! W dniu eliminacji powiatowych, należy dostarczyć wypełnioną kartę oraz oświadczenie RODO. Brak podpisanego oświadczenie RODO wyklucza uczestnika z OTWP!!

Oczywiście warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia przedmiotowego Turnieju jest przestrzeganie obowiązującego reżimu sanitarnego.

Przykładowe zestawy pytań:

Regulamin Turnieju OTWP

OTWP – Protokół z posiedzenia jury

OTWP – Karta uczestników

OTWP – RODO

Informacja o przebiegu eliminacji