Oddział Powiatowy ZOSP RP w Radomiu Blog

IX Powiatowy Przegląd Kronik “Z Dziejów OSP”

Druhowie Prezesi i Kronikarze OSP, W dniu  3 sierpnia 2019 r. odbędzie się  w siedzibie OSP Jedlińsk IX Powiatowy Przegląd Kronik “Z Dziejów OSP”. Konkursowi towarzyszyć będą warsztaty kronikarskie oraz  wręczenie dyplomów i wyróżnień...

Odszedł od nas druh Józef Pyżalski z OSP Pionki

Z wielkim żalem informujemy, że po walce z chorobą odszedł od nas na wieczną służbę druh Józef Pyżalski – członek OSP Pionki. Wszyscy żartobliwie nazywali go “Pyza” lub “Dziadek”. Zawsze kiedy mógł, pędził...

Komunikat dotyczący środków z dotacji KSRG

W związku z planowanym podziałem dotacji dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego prosimy o przesłanie tabeli zapotrzebowania na rok 2019. Zapotrzebowanie na rodzaj asortymentu należy wybrać z opracowanego na rok 2019...