Oddział Powiatowy ZOSP RP w Radomiu Blog

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizuje Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. Zgłoszenia do Konkursu FLORIANY mogą wysyłać OSP, które w latach 2018-2019 zrealizowały prospołeczne...

Zakończenie akcji “Paczka dla Bohatera”

Zakończyliśmy rozwożenie paczek bożonarodzeniowych do naszych kombatantów w subregionie radomskim. W sumie odwiedziliśmy 17 osób. Nie było by to możliwe gdyby nie Druhny i Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu radomskiego, którzy najpierw...

Podsumowanie akcji “Paczka dla Bohatera”, 2019

11 grudnia w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego ‘Hubala’ w Radomiu odbyło się podsumowanie dziewiątej edycji akcji „Paczka dla Bohatera”. “Paczka dla Bohatera” to ogólnopolska akcja, do której włączają się służby...

Włączenie jednostki OSP Czarna do KSRG

W dniu 7 grudnia 2019 roku w Czarnej gm. Pionki odbył się uroczysty apel z okazji włączenia jednostki OSP Czarna do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz przekazania lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego. Decyzję o...