Oddział Powiatowy ZOSP RP w Radomiu Blog

Komunikat ws. dotacji z MSWiA

Do 10 września 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Wypełnione wnioski należy składać w siedzibie Komendy Miejskiej...

I Powiatowa dyskoteka MDP

15 sierpnia 2019 r. w Klwatce Królewskiej gm. Gózd obyła się I Powiatowa dyskoteka MDP, którą poprowadził dj Wikall. Organizatorami dyskoteki był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP w Radomiu oraz opiekunowie MDP z terenu...