Ferie w OSP Pionki

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach zorganizowali ciekawą i jednocześnie edukacyjną propozycję spędzenia wolnego czasu podczas ferii. Między innymi dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zorganizowane zostały zajęcia dotyczące możliwych zagrożeń jakie mogą nas spotkać. Młodzież poznała również sprzęt i wyposażenie jakim dysponuje jednostka OSP w Pionkach a także doskonali swoje umiejętności w jego obsłudze.  Na zakończenie ferii, odbył się test wiedzy zdobytej w trakcie spotkań.

Podczas ferii remiza pionkowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej stała się ciekawym ośrodkiem aktywności edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej połączonej z praktycznymi zajęciami z szerokiego spektrum dotyczącego bezpieczeństwa.

Uczestnicy ferii z OSP podnosili swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie ochrony a także miło spędzali wolny czas.

Tekst: http://nadzagozdzonka.pl/component/content/article/34-informacje/7224-ferie-z-osp-galeria.html?fbclid=IwAR0-kMsQxx8KajX5tgVaxKVpMDaFAyepNMxlJXjCbLhYNNgbP03RveLZzdc

Foto i filmik: OSP Pionki