Termin sporządzenia CIT-8 oraz sprawozdania finansowego przez OSP

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Finansów widnieje informacja opublikowana 22-03-2023 dotycząca OSP o przedłużeniu terminu na złożenie zeznania CIT-8 za 2022 rok i zapłatę wynikającego z niego podatku – do końca czerwca 2023 roku.

21 marca br. opublikowano rozporządzenie w tej sprawie (Dz.U. z 2023 r. poz. 530).

Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego nie uległ zmianie –do 31.03.2023 r.

Poniżej link do wspomnianego wyżej komunikatu MF:

https://www.gov.pl/web/kas/rozliczenie-cit-do-30-czerwca-sprawozdania-finansowe-do-konca-marca-br