Spotkanie kronikarzy OSP powiatu radomskiego

Druhny/Druhowie,

Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Radomiu oraz Powiatowy Klub Kronikarza zaprasza kronikarzy OSP na spotkanie w dniu 23 września br. na godzinę 13.00 w obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwi gmina Zakrzew. Tematem spotkania będzie wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem kronik oraz sprawy bieżące Komisji Historii i Tradycji ZOP i Powiatowego Klubu Kronikarzy.

ze strażackim pozdrowieniem,
dh Paweł Tuzinek
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RPw Radomiu