Aktualności

Program „ORLEN dla Strażaków” – nabór wniosków

Fundacja ORLEN wraz ze swoim fundatorem spółką PKN ORLEN po raz kolejny przekaże środki finansowe na zakup sprzętu dla Państwowych i Ochotniczych jednostek Straży Pożarnych w całej Polsce.

Tym razem rozdysponowana będzie kwota 2 mln zł, która umożliwi doposażenie jednostek , a tym samym poprawę ich gotowości bojowej i skuteczniejszą pomoc potrzebującym.

W ramach programu jednostki mogą wnioskować o darowiznę na zakup:

  • sprzętu przeciwpożarowego;
  • sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego;
  • sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego;
  • sprzętu ratownictwa medycznego;
  • sprzętu ratownictwa chemicznego;
  • sprzętu ratownictwa ekologicznego;
  • sprzętu ratownictwa wysokościowego;
  • sprzętu łączności;
  • wyposażenia osobistego strażaków.

Wnioski do programu należy składać poprzez formularz grantowy dostępny pod adresem: https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login

Nabór do programu potrwa do 18.06.2021. Złożenie wniosku po tym terminie nie będzie możliwe.

Ewentualne pytania należy kierować pod numery: 665 560 237 i  (22) 778 08 53 oraz  na adres e-mail: strazacy@orlen.pl

Regulamin programuRegulamin_programu_ORLEN_dla_Strażaków_2021.pdf

Najczęściej zadawane pytania: FAQ_ORLEN_dla_Strażaków_2021_04_05.pdf