Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Posted on

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w ramach programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości […]

Aktualności

Dofinansowanie FSUSR 2021

Posted on

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”. O dofinansowanie może […]