Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu pn. “2023-NZ-1- Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w ramach programu pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie (ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa).

Nabór wniosków w ramach w/w programu trwać będzie od dnia 14.02.2023 r. do dnia 06.03.2023 r.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych  dla jednego beneficjenta w danym roku kalendarzowym, z tym, że nie więcej niż 15000,00 zł

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie (ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa).

Dokumenty dostępne są w Ofercie Finansowania pod adresem:

2023-NZ-1- Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych