Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu 2020-OA-3 pn.: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w ramach programu „2020-OA-3 pn.: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”.

Beneficjentami Programu są:

  • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego
  • jednostki ochotniczych straży pożarnych

Rodzaje przedsięwzięć m.in:

  • termomodernizacja budynku (np. ocieplenie budynku)
  • zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych)

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz pożyczka.


Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa – w terminie od dnia 2️3 czerwca 2020 r.


Dokumenty dostępne są w „Ofercie Finansowania” w zakładce „Programy 2020/ Pozostali Wnioskodawcy”.
http://wfosigw.pl/…/2020-oa-3-pn-przedsiewziecia-z-zakresu…/