Konkurs Fotograficzny “Nasza Straż Pożarna”

Organizatorem Konkursu jest Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Radomiu

Celem Konkursu jest popularyzacja fotografii pożarniczej, promowanie pracy strażaków, zarówno ochotników, jak i funkcjonariuszy PSP oraz zachęcenie osób fotografujących do uwieczniania na kliszy fotograficznej lub w pamięci aparatu cyfrowego pracy strażaków.

Tematem Konkursu jest „Nasza Straż Pożarna”. Zdjęcia powinny przedstawiać m.in.; działania ratowniczo-gaśnicze PSP lub OSP, ćwiczenia PSP lub OSP oraz działalność OSP.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do trzech fotografii. Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG/PNG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Rozmiar każdego zdjęcia nie może przekraczać 10 MB.Każde zdjęcie musi posiadać: imię i nazwisko autora oraz kategorię, np. JanKowalskiZdjęcie1.jpg. Zdjęcia wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail: kontakt@zosp.radom.pl. Szczegółowe informacje odnośnie konkursu dostępne są w regulaminie.

Regulamin Konkursu Fotograficznego “Nasza Straż Pożarna

Karta Zgłoszeniowa do Konkursu Fotograficznego “Nasza Straż Pożarna”