Komunikaty ws. dotacji z KSRG na zakup sprzętu i umundurowania

Szanowni Druhny i Druhowie,

w piątek 23 marca br., Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu przekazała informację zawierające nowy zakres sprzętowy na zakupy z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Z informacji wynika, że kwoty dotacji będą podobne jak w poprzednim roku.

Poniżej zamieszczam całościowy zakres. Po kliknięciu można otworzyć bądź pobrać:

Wykaz_sprzętu na zakupy z dotacji KSRG -2018

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu prosi o przegląd asortymentu i ustalenie potrzeb zakupowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia osobistego.

Dołączamy wzór wniosku, który można wypełnić i przesłać skan na adres e-mail: mgierczak@straz.radom.pl

Wniosek o udzielenie dotacji na zakup asortymentu

Sprawę prowadzi: st.kpt. Marcin Gierczak, e-mail: mgierczak@straz.radom.pl.

Z strażackim pozdrowieniem,
Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu
Paweł Tuzinek