Gmina Gózd

 1. OSP KSRG Gózd
  • Dane adresowe
   • Ochotnicza Straż Pożarna w Goździe
    Gózd, ul. Radomska 34 b
    26-634 Gózd
   • NIP – 7962557382
   • REGON – 672757300
   • KRS – 0000106618
   • Kontakt – 509-067-415
   • Strona internetowa: gozd.osp.org.pl
  •  Zarząd
   • Prezes – dh Paweł Mikołajczyk
   • Wiceprezes – dh Andrzej Tęcza
   • Naczelnik – dh Wiesław Tkaczyk
   • Z-ca Naczelnika – dh Artur Marczykowski
   • Sekretarz – dh Agata Tkaczyk
   • Skarbnik – dh Paweł Gorzkiewicz
   • Gospodarz – dh Roman Tuszyński
 2. OSP KSRG Grzmucin
  • Dane adresowe
   • Ochotnicza Straż Pożarna w Grzmucinie
    Grzmucin
    26-634 Gózd
   • NIP – 7962545456
   • REGON – 672765794
   • KRS – 0000111187
   • Kontakt –
  • Zarząd
   • Prezes – dh Tadeusz Gębski
   • Wiceprezes – dh Marzena Zofia Pszczoła
   • Naczelnik –  dh Stanisław Węglicki
   • Sekretarz –  dh Maciej Kalbarczyk
   • Skarbnik –  dh Michał Piotr Gębski
   • Gospodarz – dh Bożena Barbara Węglicka
   • Członek Zarządu –  dh Radosław Mieczysław Marek
 3. OSP Kiedrzyn
  • Dane adresowe
   • Ochotnicza Straż Pożarna w Kiedrzynie
    Kiedrzyn
    26-634 Gózd
   • NIP – 7962549359
   • REGON – 672765802
   • KRS – 0000100610
   • Kontakt –
  • Zarząd
   • Prezes – dh Jan Wasiak
   • Prezes – dh Jan Wasiak
   • Wiceprezes – dh Rafał Chojnacki
   • Naczelnik – dh Karol Chojnacki
   • Zastępca Naczelnika – dh Kamil Przybyś
   • Sekretarz – dh Łukasz Petniak
   • Skarbnik – dh Aleksander Maciąg
   • Kronikarz – dh Adrian Brzeski
 4. OSP Klwatka Królewska
  • Dane adresowe
   • Ochotnicza Straż Pożarna w Klwatce Królewskiej
    Klwatka Królewska 2D
    26-634 Gózd
   • NIP – 7962546527
   • REGON – 672765771
   • KRS – 0000104868
   • Kontakt –
  • Zarząd
   • Prezes – dh Robert Wójcik
   • Naczelnik – dh Andrzej Pszczoła
   • Sekretarz – dh Łukasz Pszczoła
   • Skarbnik – dh  Leszek Żaczek
   • Gospodarz – dh Marian Gregorczyk
 5. OSP Kłonówek Kolonia
  • Dane adresowe
   • Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku Kolonii
    Kłonówek Kolonia 11
    26-634 Gózd
   • NIP – 7962591433
   • REGON – 672764056
   • KRS – 0000104921
   • Kontakt –
   • Strona internetowa: klonowek.pl/osp-klonowek/
  • Zarząd
   • Prezes – dh Marek Bukalski
   • Naczelnik – dh Krzysztof Mucha
   • Sekretarz – dh Kazimierz Adach
   • Skarbnik – dh Lucjan Kiraga
   • Gospodarz – dh Józef Tuzimek
 6. OSP KSRG Kuczki Kolonia
  • Dane adresowe
   • Ochotnicza Straż Pożarna w Kuczkach Kolonii
    Kuczki Kolonia 40A
    26-634 Gózd
   • NIP – 7962547716
   • REGON – 672762778
   • KRS – 0000108337
   • Kontakt –
  • Zarząd
   • Prezes – dh Jarosław Pająk
   • Wiceprezes – dh Rafał Gromski
   • Naczelnik – dh Damian Gugała
   • Zastępca Naczelnika – dh Grzegorz Szpilski
   • Sekretarz – dh Artur Stanios
   • Skarbnik – dh Łukasz Drab
   • Gospodarz – dh Adam Szpilski
   • Kronikarz – Jan Kiraga
 7. OSP Wojsławice
  • Dane adresowe
   • Ochotnicza Straż Pożarna w Wojsławicach
    Wojsławice
    26-634 Gózd
   • NIP – 7962619433
   • REGON – 672763890
   • KRS – 0000101155
   • Kontakt –
  • Zarząd
   • Prezes – dh Paweł Socha
   • Naczelnik – dh Jan Marczykowski
   • Sekretarz – dh Ryszard Kida
   • Skarbnik – dh Andrzej Skrok
   • Gospodarz – dh Artur Żaczek