Aktualności

Dotacje dla OSP włączonych do KSRG i spoza

W związku z planowanym podziałem środków finansowych przeznaczonym dla jednostek OSP włączonych do KSRG i spoza,  prosimy o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29.03.2021 roku do godziny 9:00 potrzeb zgodnych z asortymentem załączonym poniżej na adres e-mail: mgierczak@straz.radom.pl

Należy dokonać rzetelnej analizy wynikającej z faktycznych potrzeb i braków asortymentu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Dodatkowo wzorem lat ubiegłych jednostka OSP składająca wniosek musi posiadać aktualny KRS oraz własne konto bankowe.

Materiały do pobrania: