Zarząd Powiatowy w Radomiu

W skład Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Radomiu weszli:

 1. dh Paweł Tuzinek
 2. dh Grzegorz Zawisza
 3. dh Tomasz Siczek
 4. dh Tomasz Kęska
 5. dh Jerzy Garczyński
 6. dh Artur Głowacki,
 7. dh Paweł Mikołajczyk,
 8. dh Zbigniew Marciniak,
 9. dh Andrzej Fiołna,
 10. dh Wojciech Wrzecion,
 11. dh Marcin Suligowski,
 12. dh Marian Górecki,
 13. dh Rafał Czajkowski,
 14. dh Marcin Nowakowski,
 15. dh Andrzej Szczych,
 16. Waldemar Trelka (Starosta Radomski),
 17. st. bryg. Bartosz Musiał (Komendant Miejski PSP w Radomiu),
 18. dh Rafał Rajkowski (wicemarszałek województwa mazowieckiego),
 19. dh Grzegorz Majchrzak,
 20. dh Jerzy Mróz,
 21. dh Jacek Wędzonka,
 22. dh Tomasz Wróbel,
 23. dh Jan Wasiak,
 24. dh Kamil Bogucki,
 25. dh  Wiesław Cybulski,
 26. dh Robert Kupidura,
 27. dh Karol Utkowski,
 28. dh Sylwester Podymniak,
 29. dh Piotr Łyżwa,
 30. dh Mieczysław Pisarek,
 31. dh Wojciech Jaroszek,
 32. dh Agata Tkaczyk (Przewodnicząca Powiatowej Rady Opiekunów MDP powiatu radomskiego),
 33. dh Elżbieta Malecińska (Przewodnicząca Klubu Kronikarzy powiatu radomskiego).

Do kompetencji zarządu oddziału powiatowego należy wykonywanie zadań Związku na terenie powiatu, w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał zjazdu oddziału powiatowego i zwierzchnich władz Związku,
 2. rozpatrywanie wniosków mających na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego w powiecie,
 3. uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału powiatowego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu oddziału powiatowego,
 5. zawieszanie uchwał zjazdów oddziałów gminnych, sprzecznych ze statutem lub uchwałami zwierzchnich władz Związku,
 6. ustalanie liczby delegatów na zjazd oddziału powiatowego,
 7. wybieranie ze swego grona przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału wojewódzkiego i odwoływanie ich,
 8. podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian statutu,
 9. podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu oddziału powiatowego.