Zarząd Powiatowy w Radomiu

W skład Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Radomiu weszli:

 1. Dh Paweł Tuzinek
 2. Waldemar Trelka
 3. Dh Grzegorz Zawisza
 4. Dh Tomasz Kęska
 5. Dh Marian Kruszewski
 6. Dh Rafał Rajkowski
 7. Dh Konrad Frysztak
 8. Dh ks. Krzysztof Chodowicz
 9. Dh Jerzy Garczyński
 10. Dh Andrzej Szczych
 11. Dh Tomasz Siczek
 12. Dh Wojciech Wrzecion
 13. Dh Marcin Suligowski
 14. Dh Krzysztof Grzyb
 15. Dh Paweł Mikołajczyk
 16. Dh Jerzy Przybyłowski
 17. Dh Zbigniew Marciniak
 18. Dh Jan Wasiak
 19. Dh Marek Karolak
 20. Dh Jerzy Mróz
 21. Dh Marek Łuszczek
 22. Dh Andrzej Fiołna
 23. Dh Robert Kupidura
 24. Dh Andrzej Kapusta
 25. Dh Krzysztof Wilk
 26. Dh Wojciech Walczak
 27. Dh Marian Górecki
 28. Dh Sylwester Podymniak
 29. Dh Mieczysław Pisarek
 30. Dh Piotr Łyżwa
 31. Dh Grzegorz Majchrzak
 32.  st. bryg. Marek Krassowski

 

Do kompetencji zarządu oddziału powiatowego należy wykonywanie zadań Związku na terenie powiatu, w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał zjazdu oddziału powiatowego i zwierzchnich władz Związku,
 2. rozpatrywanie wniosków mających na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego w powiecie,
 3. uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału powiatowego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu oddziału powiatowego,
 5. zawieszanie uchwał zjazdów oddziałów gminnych, sprzecznych ze statutem lub uchwałami zwierzchnich władz Związku,
 6. ustalanie liczby delegatów na zjazd oddziału powiatowego,
 7. wybieranie ze swego grona przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału wojewódzkiego i odwoływanie ich,
 8. podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian statutu,
 9. podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu oddziału powiatowego.