Zakończenie szkolenia kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

19.02.2017 zakończyło się szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP, w którym udział wzięło 25 druhów z terenu Powiatu Radomskiego. Szkolenie odbywało się w dniach 11.02.2017-19.02.2017. Celem szkolenia było przygotowanie kierowców konserwatorów do obsługi samochodów pożarniczych, urządzeń silnikowych oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP, a także konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie sprawności sprzętu. Egzamin przeprowadziła Komisja powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem egzaminu sprawował mł. bryg. Krzysztof Jurczak z Ośrodka Szkolenia Kadr Pożarniczych w Pionkach. W egzaminie uczestniczył Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Radomiu bryg. Robert Prokop, Dowódca JRG 3 w Radomiu bryg. Andrzej Mróz, kpt. Tomasz Wilk z Wydziału Operacyjnego KM PSP w Radomiu oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek. Wszyscy druhowie którzy przystąpili do egzaminu zdali pozytywnie egzamin teoretyczny i praktyczny.