Aktualności

Zadanie OSP-2021

Samorząd Województwa Mazowieckiego tak jak w latach poprzednich, uruchomił zadania wspierające gminy w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeznaczył w budżecie Województwa środki finansowe w wysokości 15 000 000 zł na realizację zadania OSP-2021.

Pomoc gminom, w ramach tych zadań, pozwoli na doposażenie jednostek OSP w samochody pożarnicze, sprzęt specjalistyczny czy ubrania ochronne. Zwiększy to poziom skuteczności prowadzonych akcji ratowniczych
i podniesie poziom bezpieczeństwa publicznego całego regionu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z niżej wymienionymi pracownikami Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Joanną Trusiak, tel.: (22) 59-79-180;
  • Agnieszką Kupiec, tel.: (22) 59-79-113;
  • Damianem Stefaniakiem, tel.: (22) 59-79-261;
  • Anną Ochalską, tel.: (22) 59-79-219.
Wniosek oraz szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania znajdują się poniżej.
Zadanie OSP-2021 – informacje szczegółowe