Wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu radomskiego

22 listopada 2022 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono promesy na dofinansowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu radomskiego.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przekazał kwotę 25 mln zł z ogólnej rezerwy budżetowej określonej w art. 15 ustawy budżetowej na rok 2022 na wsparcie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup nowego sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego, który będzie wykorzystywany w procesie szkolenia członków drużyn MDP.

Głównym punktem uroczystego apelu było wręczenie promes przedstawicielom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu radomskiego:

 1. MDP OSP Cerekiew
 2. MDP OSP Czarna
 3. MDP OSP Goryń
 4. MDP OSP Gózd
 5. MDP OSP Grzmucin
 6. MDP OSP Iłża
 7. MDP OSP Jastrzębia
 8. MDP OSP Jedlnia Letnisko
 9. MDP OSP Kiedrzyn
 10. MDP OSP Klwatka
 11. MDP OSP Kłonówek Wieś
 12. MDP OSP Kolonia Wierzbica
 13. MDP OSP Kotlarka
 14. MDP OSP Kuczki Kolonia
 15. MDP OSP Makowiec
 16. MDP OSP Pionki
 17. MDP OSP Przytyk
 18. MDP OSP Rzeczków
 19. MDP OSP Skaryszew
 20. MDP OSP Strzałków
 21. MDP OSP Wielogóra
 22. MDP OSP Wierzbica
 23. MDP OSP Zalesice

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali znaczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dla rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa na terenie powiatu radomskiego, jak również podkreślali, że otrzymane dofinansowania pozwolą doposażyć drużyny w sprzęt, dzięki czemu młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoją pasję ratowniczą.

W imieniu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, za wręczone promesy podziękowała, druhna Natalia Celi z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Skaryszewie.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Pan Marek Suski – Poseł na Sejm RP, Pani Anna Kwiecień – Poseł na Sejm RP, Pani Agnieszka Górska – Poseł na Sejm RP, st. bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Bartosz Musiał – Komendant Miejski PSP w Radomiu, Pan Waldemar Trelka – Starosta Radomski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Grzegorz Zawisza.

Zdjęcia: KM PSP w Radomiu, OSP Pionki, OSP Kiedrzyn, OSP Gózd.