Aktualności

Wprowadzanie danych do systemu obsługi dofinansowań

W związku z dokonaną przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej  zmianą systemu przeznaczonego do obsługi dofinansowań przyznawanych w ramach dotacji jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych druhów o niezwłoczne dostarczenie do dnia 26 lutego 2021 roku aktualnych danych jednostki wg załącznika.

Wprowadzenie powyższych danych usprawni w znacznym stopniu system zawierania umów jak i rozliczania dotacji przyznanych jednostkom OSP.

Wypełnione i podpisane dane wraz z klauzulą informacyjną należy przesłać w formie skanu na adres e-mail:

mgierczak@straz.radom.pl lub logistyka@straz.radom.pl

Nie dostarczenie przedmiotowych danych w terminie może w przyszłości skutkować trudnościami w przyznaniu dofinansowania jednostce OSP.

Arkusz_danych

Klauzla_informacyjna

Źródło: KM PSP w Radomiu