V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Radomiu

W sobotę, 15 stycznia 2022 roku, w w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Radomiu.

Spotkanie otworzył Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu – dh Paweł Tuzinek. Zjazd rozpoczął się od  wprowadzenia sztandaru Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu  i odśpiewania hymnu „Rycerze Floriana”. Minutą ciszy uczczono pamięć druhen i druhów, którzy zmarli w okresie minionej kadencji 2016-2021. Wspomniano druha Mariana Kuderskiego wieloletniego Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i twórcy OTWP.

Następnie wybrano Przewodniczącego zjazdu i komisje zjazdowe. Zjazdowi przewodniczył dh Tomasz Kęska.  Zjazd był okazją by publicznie uhonorować zasłużonych i aktywnych na rzecz pożarnictwa druhów. Odznaczeni zostali:

 • Złotym Znakiem Związku – dh Józef Gardziel z OSP Iłża;
 • Srebnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – Pani Ewa Markowska-Bzducha Wójt Gminy Wolanów, dh Marcin Suligowski z OSP Strzałków oraz dh Elżbieta Malecińska z OSP Cerekiew
 • Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Agata Tkaczyk z OSP Gózd.

Odznaczenia wręczyli: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie dh Rafał Rajkowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek oraz Komendant Miejski PSP bryg. Paweł Fliszkiewicz.
Na ręce osób wspierających ochotnicze pożarnictwo w powiecie radomskim wręczone zostały okolicznościowe grawertony. Wręczono również podziękowania dla Druhów i Druhen ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu i Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

Druh Paweł Tuzinek złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, natomiast  druhna Agata Tkaczyk złożyła sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu wnioskując o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Podczas Zjazdu dokonano wyboru nowych władz Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu. Skład Zarządu ukonstytuował się następująco:

 • Prezes – Paweł Tuzinek
 • Wiceprezes – Grzegorz Zawisza, Tomasz Siczek
 • Sekretarz – Jerzy Garczyński
 • Skarbnik – Tomasz Kęska
 • Członek Prezydium – Artur Głowacki, Paweł Mikołajczyk, Zbigniew Marciniak, Andrzej Fiołna, Wojciech Wrzecion, Marcin Suligowski, Marian Górecki, Rafał Czajkowski, Marcin Nowakowski, Andrzej Szczych (Prezes Honorowy), Waldemar Trelka (Starosta Radomski), bryg. Paweł Fliszkiewicz (Komendant Miejski PSP w Radomiu), Rafał Rajkowski (wicemarszałek województwa mazowieckiego),
 • Członek Zarządu – Grzegorz Majchrzak, Jerzy Mróz, Jacek Wędzonka, Tomasz Wróbel,  Jan Wasiak, Kamil Bogucki, Wiesław Cybulski, Robert Kupidura, Karol Utkowski, Sylwester Podymniak, Piotr Łyżwa, Mieczysław Pisarek, Wojciech Jaroszek, Agata Tkaczyk (Przewodnicząca Powiatowej Rady Opiekunów MDP powiatu radomskiego), Elżbieta Malecińska (Przewodnicząca Klubu Kronikarzy powiatu radomskiego).

Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego Związku OSP RP pracować będzie w następującym składzie:

 • Przewodniczący – Piotr Rychlicki
 • Wiceprzewodniczący – Jakub Wachnicki
 • Sekretarz – Andrzej Kapusta

Przedstawicielami druhów OSP z terenu powiatu radomskiego do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Warszawie wybrani zostali dh Paweł Tuzinek i dh Grzegorz Zawisza, zaś delegatami na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Warszawie dh Paweł Tuzinek, dh Marian Kruszewski, dh Paweł Dziewit i dh Artur Głowacki.

W Zjeździe udział wzięli delegaci i przedstawiciele jednostek OSP ze wszystkich gmin powiatu radomskiego a także liczni goście a wśród nich m.in. dh Rafał Rajkowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, bryg. Paweł Fliszkiewicz – Komendant Miejski PSP w Radomiu,  bryg. Marcin Ziomek – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu, bryg. Bartosz Musiał – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu, Pani Elżbieta Zasada –  Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu, Pani Ewa Markowska-Bzducha Wójt Gminy Wolanów, Pan Leszek Margas – Wójt Gminy Zakrzew Pan Paweł Dziewit – Wójt Gminy Gózd, Pan Dariusz Bulski – Wójt Gminy Kowala.

Zdjęcia: dh Artur Kostencki