Udział w sesji Rady Powiatu Radomskiego

29 kwietnia br. odbyła się sesja Rady Powiatu Radomskiego, na której między innymi zostały przyjęte:

  • “Sprawozdanie z realizacji zadań programowych realizowanych przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Radomiu w 2021 roku”, które zostało przedstawione radnym przez Prezesa Zarządu dh Pawła Tuzinka
  • “Analiza bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu radomskiego za rok 2021”, przedstawiona przez Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu bryg. Pawła Fliszkiewicza.

Radni jednogłośnie przyjęli oba dokumenty oraz wyrażali wdzięczność wszystkim strażakom za dotychczasową społeczną służbę.

Zdjęcia: https://www.powiatradomski.pl/blog/aktualnosci/dodatkowe-20-milionow-dla-samorzadu-czyli-kwietniowa-sesja-rady-powiatu/