Aktualności

Szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych dla strażaków OSP

W dniu 21.01.2018 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Radomiu zorganizowano szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych. Szkolenie zorganizowano dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu radomskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ćwiczenia zostały podzielone na dwa etapy: na część teoretyczną i część praktyczną.
Uczestnikom szkolenia przedstawiono dane techniczne dotyczące aparatów ochrony dróg oddechowych będących na wyposażeniu Straży Pożarnej. Omówiono poszczególne elementy konstrukcyjne aparatów ochrony dróg oddechowych i zasady ich użytkowania. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię bezpieczeństwa podczas działań ratowniczo-gaśniczych przy użytkowaniu sprzętu ODO. Przedstawiono elementy zabezpieczenia strażaków pracujących w sprzęcie ODO ze szczególnym zwróceniem uwagi na sygnalizatory bezruchu. Strażakom uświadomiono również istotę bieżącej konserwacji i legalizacji sprzętu ochrony dróg oddechowych. Zagadnienia związane z legalizacją sprzętu ochrony dróg oddechowych w Jednostkach OSP są systematycznie kontrolowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.
W części praktycznej szkolenia, każdy strażak Ochotniczej Straży Pożarnej zapoznał się z obsługą aparatów ochrony dróg oddechowych. Każdy z uczestników nauczył się jak prawidłowo wymienić butlę w aparacie oraz jak bezpiecznie przenosić i przewozić butle. Musiał również wykazać się prawidłowym założeniem maski nadciśnieniowej oraz sprawdzeniem jej szczelności. Uczestnicy podczas zajęć zapoznali się z warsztatem obsługi sprzętu ODO.
Jest to pierwsze tego typu spotkanie szkoleniowe, które odbywać się będą cyklicznie dla wszystkich strażaków OSP posiadających na swoim wyposażeniu sprzęt ochrony dróg oddechowych.