Sprawozdanie z realizacji zadań programowych przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu za 2017 rok na XXXII Sesji Rady Powiatu Radomskiego

21.03.2018 roku na Komisji Administracji, Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności, a następnie 23.03.2018 roku na XXXII Sesji Rady Powiatu Radomskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek wraz z Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu st.bryg. Sławomirem Podsiadłym, przedłożyli Radnym zagadnienia ze stanu bezpieczeństwa obszaru miasta Radomia i powiatu radomskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz informację o realizacji zadań programowych przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu za 2017 rok.

Wszyscy Radni, otrzymali do zapoznania materiały oraz wysłuchali szczegółowo przygotowanych prezentacji. Zarówno druh Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, jak i Komendant Miejski PSP informowali oraz mocno podkreślali o ścisłej współpracy ze sobą i wspólnych realizowanych przedsięwzięciach oraz planach na rok bieżący.

Zgodnie z wnioskami Komisji, Radni na sesji jednogłośnie zaakceptowali przedstawiony materiał i wyrazili olbrzymią wdzięczność i podziękowania dla strażaków Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, nie tylko za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale również za olbrzymią pracę, jaką wkładają na rzecz lokalnego środowiska.

Bardzo dziękujemy Państwu Radnym Powiatu Radomskiego za tak ciepłe i miłe słowa pod adresem strażaków oraz za tak duże zaufanie.  Dziękujemy za dobrą współpracę i pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć.

[Best_Wordpress_Gallery id=”151″ gal_title=”SesjaPowiat2018″]