Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego online

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego online

W środę, 30 grudnia 2020 r, komisja konkursowa w składzie: członkowie Powiatowej Rady Opiekunów oraz Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek na swoim posiedzeniu online rozstrzygnęła konkurs plastyczny. Na konkurs nadesłanych zostało wiele przepięknych prac, ze względu na wysoki ich poziom, jury miało niełatwe zadanie.
Komisja Konkursowa starała się bardzo wnikliwie i rzetelnie ocenić prace biorąc pod uwagę przede wszystkim: zaangażowanie, pomysłowość, estetykę wykonania pracy i jej zgodność z tematyką.

Ostatecznie, Jury spośród nadesłanych prac wybrało łącznie 9 prac zwycięskich.

Grupa najmłodsza:

  1. miejsce – Kacper Oliwa, OSP Jaroszki
  2. miejsce – Antonia Jasek, Jaroszki
  3. miejsce – Ewelina Obrzydowicz , Radom

Grupa starsza:

  1. miejsce – Zuzanna Rojek, Cudnów
  2. miejsce – Adrian Zielonka, OSP Wierzbica
  3. miejsce – Mateusz Różański, Słupica

Grupa najstarsza:

  1. miejsce – Aleksandra Jastrzębska, OSP Wierzbica
  2. miejsce – Anna Szewczyk, OSP Wierzbica
  3. miejsce – Julia Batorska, OSP Wierzbica-Kolonia

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie. Gratulujemy zwycięzcom. Rozdanie nagród dla zwycięzców nastąpi po 17 stycznia 2021 r. Z każdym zwycięzcą będziemy się kontaktować.