Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaków ochotników

Ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej.

Treść rozporządzenia