Program „ORLEN dla Strażaków” – nabór wniosków, 2022

Fundacja ORLEN wraz ze swoim fundatorem spółką PKN ORLEN po raz kolejny przekaże środki finansowe na zakup sprzętu dla Państwowych i Ochotniczych jednostek Straży Pożarnych w całej Polsce.

Kolejny raz rozdysponowana będzie kwota 2 mln zł, która umożliwi doposażenie jednostek , a tym samym poprawę ich gotowości bojowej i skuteczniejszą pomoc potrzebującym.

W ramach darowizny jednostki mogą wnioskować o zakup:

  • sprzętu przeciwpożarowego;
  • sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego;
  • sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego;
  • sprzętu ratownictwa medycznego;
  • sprzętu ratownictwa chemicznego;
  • sprzętu ratownictwa ekologicznego;
  • sprzętu ratownictwa wysokościowego;
  • sprzętu łączności;
  • wyposażenia osobistego strażaków.

Wnioski do programu należy składać poprzez formularz grantowy dostępny pod adresem: https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login

Nabór do programu potrwa do 04.07.2022. Złożenie wniosku po tym terminie nie będzie możliwe.

Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer: 665 560 237  oraz na adresu e-mail: strazacy@orlen.pl

 Regulamin programu: Regulamin_ORLEN_dla_Strażaków_2022_0405.pdf

Najczęściej zadawane pytania w programie ORLEN dla Strażaków – film: https://bit.ly/3wcm6TJ

Instrukcja złożenia wniosku w generatorze Fundacji – film: https://bit.ly/3pGkrTX​​