Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu

Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu działa w składzie:

 1. Prezes – dh Paweł Tuzinek
 2. V-ce Prezes – dh Grzegorz Zawisza
 3. V-ce Prezes – dh Tomasz Siczek
 4. Skarbnik – dh Tomasz Kęska
 5. Sekretarz – dh Jerzy Garczyński
 6. dh Artur Głowacki,
 7. dh Paweł Mikołajczyk,
 8. dh Zbigniew Marciniak,
 9. dh Andrzej Fiołna,
 10. dh Wojciech Wrzecion,
 11. dh Marcin Suligowski,
 12. dh Marian Górecki,
 13. dh Rafał Czajkowski,
 14. dh Marcin Nowakowski,
 15. dh Andrzej Szczych (Prezes Honorowy),
 16. Waldemar Trelka (Starosta Radomski),
 17. st. bryg. Bartosz Musiał (Komendant Miejski PSP w Radomiu),
 18. Rafał Rajkowski (wicemarszałek województwa mazowieckiego),

Do kompetencji prezydium zarządu oddziału powiatowego należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą oddziału powiatowego, wykonywanie uchwał zarządu oddziału powiatowego i zarządu oddziału wojewódzkiego oraz władz Związku,
 2. nadzorowanie i koordynowanie działalności zarządów oddziałów gminnych,
 3. opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału powiatowego oraz przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,
 4. uchylanie uchwał zarządów oddziałów gminnych sprzecznych ze statutem lub uchwałami zwierzchnich władz Związku,
 5. rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów oddziałów gminnych,
 6. inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu,
 7. przyznawanie i nadawanie odznak oraz wyróżnień w ramach uprawnień przyznanych przez Prezydium Zarządu Głównego.