Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, 2022

29 maja 2022 roku w Radomiu odbył się Powiatowy Dnia Strażaka. W uroczystości wzięły udział delegacje i poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego powiatu radomskiego oraz Prezesi i Komendanci Gminni ZOSP RP wraz z delegacjami oraz Orkiestra Dęta OSP Przytyk.

Podczas apelu wręczone zostały zasłużonym medale, odznaczenia oraz wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji wszystkich strażaków powiatu radomskiego w kościele garnizonowym przy placu Konstytucji 3 Maja w Radomiu. Następnie cała kolumna pododdziałów wraz zaproszonymi gośćmi przeszła ul. Żeromskiego na miejsce uroczystości na plac Corazziego.

W uroczystym Apelu brało udział mnóstwo znamienitych gości, którzy przybyli wspólnie świętować ten ważny dla nas strażaków dzień. Podczas uroczystości na wniosek Powiatowej Rady Opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Radomiu za pracę z młodzieżą odznaczono:

  • „Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa”: dh Barbarę Bednarczyk z Dzierzkówka Starego, dh Jakuba Galbarczyka, dh Dawida Ruska z Jedlni-Letnisko, dh Dawida Popisa ze Strzałkowa
  • „Odznaką Wzorowy Strażak” dh Piotra Kaczora z Jastrzębi.

Odznaczenia wręczyli: dh Zbigniew Gołąbek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, dh Paweł Tuzinek – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Radomiu, nadbryg. Jarosław Nowosielski Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Wicewojewoda mazowiecki Pan Artur Standowicz.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością parlamentarzyści, samorządowcy, kierownicy i komendanci współpracujących służb i instytucji.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście nie szczędzili ciepłych słów pod adresem zarówno strażaków PSP, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych. Prezes Paweł Tuzinek podczas swojego wystąpienia podkreślał jak ważna role pełnią Ochotnicze Straże Pożarne w systemie bezpieczeństwa. Dziękował Druhnom i Druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu radomskiego za bezinteresowna służbę drugiemu człowiekowi.

 Uroczyste obchody zakończył piknik strażacki, podczas którego strażacy prezentowali pojazdy oraz sprzęt ratowniczo -gaśniczy. Druhowie z OSP wystawili pojazdy z rysu historycznego, a młodzież z MDP Cerekiew i Wierzbica-Kolonia uczyli udzielania pierwszej pomocy oraz zorganizowali gry i zabawy dla dzieci i młodzieży.

« z 2 »