Plan pracy Zarządu

KALENDARZ PRACY I INICJATYW ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W RADOMIU na 2020 rok

 
Zadania Miejsce realizacji Odpowiedzialny
Styczeń
Zebrania sprawozdawcze Remizy OSP Zarządy Gminne ZOSP/
Zarządy OSP
Kampania „Czad – obudź czujność” Powiat radomski Jednostki OSP
Luty
Zebrania sprawozdawcze Remizy OSP Zarządy Gminne ZOSP/
Zarządy OSP
Odprawa operacyjna dla Komendantów Gminnych ZOSP RP, Prezesów i Naczelników OSP Ośrodek Szkolenia Pionki KM PSP w Radomiu/
Komisja ds. Operacyjnych i Szkoleniowych ZOSP RP w Radomiu/
Zarząd Oddziału Gminnego w Pionkach
IV Halowy Turniej w piłkę halową Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu radomskiego Szkoła Podstawowa w Wolanowie Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP w Radomiu/
Zarząd Oddziału Gminnego w Wolanowie
Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego KM PSP w Radomiu Zarząd Oddziału Powiatowego w Radomiu
Kampania „Czad – obudź czujność” Powiat radomski Zarządy Gminne ZOSP/
Jednostki OSP
Marzec
Zebrania sprawozdawcze Remizy OSP Zarządy Gminne ZOSP /
Zarządy OSP
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.: „Młodzież Zapobiega Pożarom” RDLP Jedlnia Letnisko Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP w Radomiu/ KM PSP w Radomiu
Eliminacje Powiatowe do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.: „Zapobiegamy Pożarom” KM PSP w Radomiu Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP w Radomiu/ KM PSP w Radomiu
Kwiecień
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego KM PSP w Radomiu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Radomiu
Pielgrzymka Strażaków do Częstochowy Zarządy Gminne ZOSP /
Zarządy OSP
Maj
Powiatowy Dzień Strażaka Radom Prezydium Zarządu/
KM PSP w Radomiu
II Wyskakane Mistrzostwa MDP Radom Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Radomiu
Czerwiec
III Powiatowe Spotkanie Opiekunów i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Iłża/Marcule Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP w Radomiu/
Zarząd Oddziału Oddziału Miejsko Gminnego w Iłży
V Powiatowe Zawody Pożarnicze Jednostek OSP z Zakresu Ratownictwa Medycznego Kowala Komisja ds. Operacyjnych i Szkoleniowych ZOSP RP w Radomiu/Zarząd Oddziału Gminnego w Kowali
Lipiec
Akcja Letnia
Warsztaty z Ratownictwa Medycznego Wierzbica Komisja ds. Operacyjnych i Szkoleniowych ZOSP RP w Radomiu/Zarząd Oddziału Gminnego w Wierzbicy
III Powiatowe Zawody w Wędkarstwie Spławikowym Strażaków z Powiatu Radomskiego Kosów OSP Radom
Sierpień
Powiatowy Przegląd Kronik oraz Spotkanie kronikarzy i kandydatów na kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu radomskiego Taczów Komisja ds. Tradycji i Historii/
Zarząd Oddziału Gminnego w Zakrzewie
Pielgrzymka służb mundurowych do Częstochowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
I Powiatowy Turniej Drużyn OSP w piłkę nożną Kuczki Kolonia Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP w Radomiu/
Zarząd Oddziału Gminnego w Goździe
Wrzesień
III Powiatowy Konkurs Fotograficzny w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego “Nasza Straż Pożarna” Jedlińsk Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP w Radomiu/Zarząd Oddziału Gminnego w Jedlińsku
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego KM PSP Radom Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
Październik
Powiatowe Ćwiczenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu radomskiego Domaniów Komisja ds. Operacyjnych
i Szkoleniowych ZOSP RP
w Radomiu/ Zarząd Oddziału Gminnego w Przytyku
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu Radom Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Radomiu
Strażacki bieg Jastrzębia Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP w Radomiu/ Zarząd Oddziału Gminnego w Jastrzębi
Listopad
Gala podsumowująca konkurs Strażak Roku 2020, OSP Roku 20120 Iłża Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Radomiu
Obchody Święta Odzyskania Niepodległości Powiat Radomski Zarządy Gminne ZOSP/ Zarządy OSP
Grudzień
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego (przed Posiedzeniem Zarządu)

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu

Radom Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
Spotkanie opłatkowe Radom Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
Kampania „Czad – obudź czujność” Powiat Radomski Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu/
Jednostki OSP
Akcja „Paczka dla Bohatera” Powiat Radomski Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu/
Jednostki OSP