Pierwsza Pomoc dla MDP z terenu Gminy Wierzbica

23 marca 2019 roku w remizie OSP w Zalesicach miało miejsce spotkanie drużyn MDP z terenu Gminy Wierzbica. Głównym celem spotkania było przeprowadzenie szkolenia dla młodych druhów w ramach akcji „Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy”, integrację członków MDP, uatrakcyjnienie formy zbiórek w drużynach, a przede wszystkim naukę pierwszej pomocy wraz ćwiczeniami i pokazami sprzętu i wyposażenia samochodów bojowych.

Prelekcje i pokazy poprowadzili strażacy-ratownicy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Radomiu oraz druhowie OSP z Zalesic i Wierzbicy. Młodzież zapoznała się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, jak prawidłowo i skutecznie wezwać służby ratunkowe, sprawdzić stan osoby poszkodowanej, a także jak opatrzyć rany, krwotoki, złamania kończyn, postępować przy zadławieniu oraz prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową.

Tego typu spotkania ukazują bardzo dobrą współpracę między jednostkami OSP, JRG oraz KM PSP w Radomiu. Planowane są kolejne, podobne zbiórki rozbudowane o dodatkowe elementy, aby jeszcze bardziej zachęcić młodzież do uczestnictwa.

Tekst i zdjęcia: OSP w Zalesicach

[Best_Wordpress_Gallery id=”218″ gal_title=”PPomocGmWierzbica”]