Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Wdrożenie młodzieży w zagadnienia i działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Wdrożenie młodzieży w zagadnienia i działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców”.👨🏻‍🚒👩🏻‍🚒🚒
✅ Maksymalna kwota dotacji to 1️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł.
✅Składanie ofert: od 2️⃣2️⃣ lutego do 1️⃣5️⃣ marca 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ r.
✅ Więcej informacji na stronie ⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️