Otwarty konkurs FSUSR pn. “Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłosił nabór wniosków w ramach zadania „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”.

Do podziału jest 13,5 mln zł, zgodnie z regulaminem wsparcie dla jednej jednostki nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych, a wkład własny nie może stanowić mniej niż 2 procent wnioskowanego dofinansowania.

Otrzymane środki można przeznaczyć na zakup sprzętu określonego w Załączniku nr 1 (poniżej) oraz na remont, modernizację lub wykonanie instalacji w remizach.

Dokumenty należy składać jedynie w formie papierowej osobiście, pocztą bądź kurierem w Biurze Zarządu FSUSR do 30 grudnia 2022 r.

Zadanie będzie realizowane od 1 czerwca do 30 listopada 2023 roku.