OGÓLNOPOLSKI STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY ZWIĄZKU OSP RP

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej i historycznej.

Konkurs ma na celu zainteresowanie już od najmłodszych lat ochroną przeciwpożarową, tradycjami i życiem strażackim, a jednocześnie rozwijaniem  pasji malarstwa, rysunku i kreatywnego tworzenia. 

Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:    

I   grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV;

II   grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII;

III   grupa – szkoły ponadpodstawowe.

Z każdej grupy z jednej szkoły, ochotniczej straży pożarnej można przesłać po 3 prace konkursowe na etap powiatowy.

Tegoroczna edycja konkursu plastycznego odbędzie się przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w związku z 100-leciem istnienia i działalności Lasów Państwowych. W związku z powyższym prace z akcentem odnoszącym się do zagadnienia ochrony środowiska i klimatu będą mile widziane.

Zachęcamy by uczestnicy w swoich pracach uwzględnili temat np.: ”Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat” czy też ”Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat”

W/w propozycje tematyczne nie są hasłem przewodnim z uwagi na już trwający Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny.

Prace konkursowe, które będą brały udział w eliminacjach powiatowych konkursu powinny być złożone w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, ul. Romualda Traugutta 57, najpóźniej do dnia 26 stycznia  2023 roku. 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zapraszamy do udziału w konkursie. Przypominamy, że każda praca powinna być drugostronnie opatrzona metryczką (kartą uczestnika konkursu).   

Konkurs_Plastyczny_Uchwaa_OSKP_Regulamin_2022-2023

Konkurs_Plastyczny_Karta_zgoszenia_RODO_2022-2023