Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w ramach programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lecz nie więcej niż 20 000,00dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Nabór wniosków w ramach w/w programu trwać będzie od dnia 23.03.2022 r. do dnia 15.04.2022 r.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7 , 00-893 Warszawa.

Dokumenty dostępne są w Ofercie Finansowania pod adresem:
https://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/2022-nz-nf1-ogolnopolski-program-finansowania-sluzb-ratowniczych-czesc-2-dofinansowanie-zakupu-sprzetu-i-wyposazenia-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych/