Odszedł na wieczną służbę druh Adrian Sroka

Z wielkim żalem, zawiadamiamy, że odszedł od nas druh Adrian Sroka z OSP Kosów. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 1 lutego o godzinie 14:30.

Druhu Adrianie – spoczywaj w pokoju…