Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w odwiedzinach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Radomiu

MDP Gózd

W sobotę, 3 grudnia Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe, odwiedziła Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 w Radomiu. Młodym strażakom towarzyszyli opiekunowie, dh Agata Tkaczyk i dh Artur Marczykowski.

Młodzież zwiedziła całą jednostkę – począwszy od dyspozytorni, przez garaże, do specjalistycznych warsztatów, w tym jedyny w mieście specjalistyczny warsztat ODO. Młodzi adepci straży pożarnej mogli zobaczyć z bliska wozy strażackie, a także zapoznać się ze sprzętem, którym dysponuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Radomiu. Ponadto Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dowiedziała się, jak wygląda typowy dzień pracy strażaka w Państwowej Straży Pożarnej.

Na zakończenie opiekunowie przygotowali dla swoich podopiecznych mikołajkowy poczęstunek.

– Dziękujemy oprowadzającym po jednostce funkcjonariuszom PSP za cierpliwość, miłe przywitanie, spędzony czas oraz poczucie humoru – podziękowali gospodarzom uczestnicy spotkania.

MDP Gózd