XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – Eliminacje Powiatowe – Radom

25 marca o godzinie 9.45 w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni-Letnisko odbyły się eliminacje do XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów i młodzieży z terenu powiatu radomskiego.

Głównym organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, współorganizatorami byli: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu oraz Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu. Patronat honorowy objęli: Starosta Radomski oraz Prezydent Miasta Radom.

Uroczystego otwarcia oraz powitania wszystkich uczestników i ich opiekunów oraz gości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek. Wśród gości zaproszonych byli: Rafał Rajkowski Wicemarszałek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Konrad Frysztak – Wiceprezydent Miasta Radom, Leszek Margas Wicestarosta Powiatu Radomskiego, bryg. Paweł Frysztak Komendant Miejski PSP w Radomiu, st.bryg. Sławomir Podsiadły Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu, Marian Kuderski – Wojewódzki Prezes Honorowy, Andrzej Matysiak – Dyrektor Naczelny RDLP w Radomiu, Piotr Kacprzak  Zastępca Dyrektora RDLP w Radomiu ds. Gospodarki Leśnej, Marek Szary Zastępca Dyrektora RDLP  w Radomiu ds. Ekonomicznych, Jerzy Jacek Karaśkiewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa Radom Bernarda Zegarek Kierownik Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisku, Barbara Iwańska Specjalista ds. ppoż RDLP w Radomiu, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego dh Zbigniew Gołąbek, Piotr Leśnowolski – Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko, Zdzisław Dulias – Wójt Gminy Wierzbica oraz Prezesi Gminni i Miejsko-Gminni z terenu powiatu radomskiego.

W turnieju uczestniczyło łącznie 67 uczniów rywalizujących w 3 grupach:

 • grupa I: szkoły podstawowe – 31
 • grupa II: szkoły gimnazjalne – 22
 • grupa III: szkoły ponadgimnazjalne – 12

W trakcie eliminacji ogłoszony został konkurs na najlepszą pracę plastyczną z Konkursu „Zapobiegajmy Pożarom”. Głosowanie odbywało się za pomocą karteczek, które uczestnicy mogli wrzucić do specjalnej skrzynki. Nagrodę otrzymywał zarówno wykonawca najlepszej pracy wg. Publiczności, jak również osoba, która zagłosowała. W czasie, kiedy uczestnicy pisali test wiedzy, opiekunowie oraz goście mieli możliwość uczestniczyć w prelekcji Wojewódzkiego Prezesa Honorowego dh Mariana Kuderskiego – twórcy Olimpiady Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkół województwa radomskiego, w której do roku 1985 wzięło udział ok. 2 438 000 uczniów, prekursora Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Następnie odbyła się część artystyczna, podczas której swoje umiejętności zaprezentowali: zespół wokalny z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Przytyka. Podczas koncertu Orkiestry nastąpiło pokrojenie jubileuszowego tortu z okazji 50 Radomskiej Olimpiady Wiedzy Pożarniczej. Kolejnym punktem programu była druga – ustna część eliminacji OTWP, do której kwalifikowało się po 3 uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy najlepiej napisali test pisemny. Uczestnik losował zestaw 5 pytań, na które następnie odpowiadał.

Po drugiej części eliminacji nastąpiło wręczenie medalu pamiątkowego „Pro Masovia” dla dh Mariana Kuderskiego. Medal wręczył Wicemarszałek Zarządu Województwa Mazowieckiego dh Rafał Rajkowski oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego dh Zbigniew Gołąbek. Następnie odbyły się przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrali: Rafał Rajkowski Wicemarszałek Zarządu Województwa Mazowieckiego, bryg. Paweł Frysztak Komendant Miejski PSP w Radomiu, dh Zbigniew Gołąbek Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Andrzej Matysiak Dyrektor Naczelny RDLP w Radomiu, Leszek Margas Wicestarosta Powiatu Radomskiego.

Każda osoba, która przybyła na turniej miała zapewniony poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje typu: kawa, herbata i woda przez Lasy Państwowe.

Przez cały czas trwania turnieju, na parkingu przed budynkiem Ośrodka Edukacyjnego wszyscy uczestnicy, opiekunowie oraz zaproszeni goście mogli podziwiać samochody ratowniczo-gaśnicze z Jednostek OSP z terenu powiatu radomskiego.

Ostaniem punktem programu i najbardziej wyczekiwanym przez wszystkich było wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” oraz laureatom eliminacji powiatowych OTWP.

Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”

I GRUPA – PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

 • I miejsce – Zuzanna Jemiołek, Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jedlińsku
 • II miejsce – Patrycja Kuchta, Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskach
 • III miejsce – Dawid Smagowski, Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosowie oraz Mikołaj Latała, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pionkach

Wyróżnienia:

 1. Patrycja Kołacka, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jedlińsku,
 2. Maria Malinowska, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jedlińsku
 3. Praca Zbiorowa, Szkoła Specjalna w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach,
 4. Anna Łasak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży,

II GRUPA – PUBLICZNE GIMNAZJUM

 • I miejsce Beata Tabor, Publiczny Zespół Szkół w Jedlni – PG w Jedlni
 • II miejsce – Aleksandra Siczek, Publiczny Zespół Szkół w Jedlni – PG w Jedlni
 • III miejsce – Natalia Jarmułowicz, Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,

Wyróżnienia:

 1. Daria Leszczyńska, Publiczne Gimnazjum im. Armii Krajowej w Iłży
 2. Praca Zbiorowa, Szkoła Specjalna w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

III GRUPA – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 • I miejsce – Malwina Obarska, CKZiU w Pionkach
 • II miejsce – Monika Jurek, CKZiU w Pionkach,
 • III miejsce – Weronika Kiraga, CKZiU w Pionkach,

Wyróżnienia:

 1. Aleksandra Mirowska, CKZiU w Pionkach,
 2. Aleksandra Waluś, CKZiU w Pionkach,
 3. Bartosz Traczykowski, CKZiU w Pionkach,

Nagroda Publiczności na najlepszą pracę powędrowała do Bartosza Traczykowski z CKZiU w Pionkach.

Klasyfikacja laureatów eliminacji OTWP przedstawiała się następująco:

I GRUPA

 1. Paweł Zawisza, PSP w Wierzbicy
 2. Hubert Zawisza, PSP w Wierzbicy
 3. Eryk Utkowski, PSP nr 18 w ZSP nr 1 w Radomiu.

II GRUPA

 1. Michał Szcześniak, PG w Suskowoli
 2. Wiktor Żaczek, PG w Jastrzębi
 3. Amelia Krok, ZS w Goździe

III GRUPA

 1. Mateusz Gajos, OSP Makowiec
 2. Michał Siwiec, ZS Ponadgimnazjalnych w Iłży
 3. Bartosz Kaszuba, ZS Elektronicznych w Radomiu

Nagrody w postaci bonów, sprzętu elektronicznego zostały ufundowane przez Starostę Radomskiego, Dyrektora Lasów Państwowych w Radomiu, Prezydenta Miasta Radomia, Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, firmę Jadar, firmę Adat.

Nagrody wręczali:

 • w I grupie wiekowej – Wicestarosta Radomski Leszek Margas oraz Prezes Paweł Tuzinek,
 • w II grupie wiekowej – Dyrektor Lasów Państwowych w Radomiu Andrzej Matysiak oraz Prezes Paweł Tuzinek,
 • w III grupie wiekowej – Wiceprezydent Miasta Radomia Konrad Frysztak oraz Prezes Paweł Tuzinek.

Organizatorzy zapewnili również drobne upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników, jak również ciepły posiłek.

Dzięki dużej pomocy druhen i druhów udało się bezproblemowo przeprowadzić turniej.

[Best_Wordpress_Gallery id=”20″ gal_title=”EliminacjePowiatoweOTWP2017″]