Konkurs Plastyczny Online pn. „Bezpieczne Święta Bożego Narodzenia”

Konkurs Plastyczny ONLINE „Bezpieczne Święta Bożego Narodzenia”

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym online pn. “Bezpieczne Święta Bożego Narodzenia”, którego organizatorami są: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu oraz Powiatowa Rada Opiekunów MDP.

  • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej z uwzględnieniem  elementów  straży pożarnej oraz tradycji Bożego Narodzenia.
  • Zgłoszone prace powinny być wykonane w formacie A4 dowolną techniką graficzną, malarską lub rysunkową.
  • Uczestnik  konkursu  wykonuje  jedną dobrej jakości fotografię pracy plastycznej (bez ujęć osób w kadrze, jednolite  tło) i przesyła  ją,  wraz  z  wypełnioną  kartą  zgłoszenia, na   adres   mailowy   ZOSP RP w Radomiu: kontakt@zosp.radom.pl do dnia 28.12.2020 r. włącznie.