Konkurs plastyczny on-line pn. “Ochotnicza Straż Pożarna za 100 lat”

Rok 2021 to rok obchodów 100-lecia istnienia i działalności Związku OSP RP – organizacji zrzeszającej ochotnicze straże pożarne, w których służbę na wielu polach społecznej aktywności od ponad wieku pełnią strażacy ochotnicy służąc ojczyźnie i drugiemu człowiekowi.

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym online pn. “Ochotnicza Straż Pożarna za 100 lat”, którego organizatorami są: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu oraz Powiatowa Rada Opiekunów MDP.

  • Zadaniem uczestników konkursu jest dowolna, własnoręcznie wykonana praca plastyczna, która przedstawi wyobrażenie ochotniczej straży pożarnej za 100 lat.
  • Zgłoszone prace powinny być wykonane w formacie A4 dowolną techniką graficzną, malarską lub rysunkową.
  • Uczestnik  konkursu  wykonuje  jedną dobrej jakości fotografię pracy plastycznej (bez ujęć osób w kadrze, jednolite  tło) i przesyła  ją,  wraz  z  wypełnioną  kartą  zgłoszenia, na   adres   mailowy   ZOSP RP w Radomiu: kontakt@zosp.radom.pl do dnia 28.04.2021 r. włącznie.