Komunikat ws. wystawy pn. “100-lat Związku OSP RP Ziemi Radomskiej”

Druhowie Prezesi
Ochotniczych Straży Pożarnych
Zarządów Oddziałów Gminnych, Miejsko-Gminnych ZOSP RP,
-wszyscy-

na podstawie uchwały ZOP ZOSP TP w Radomiu w sprawie zwołania V Zjazdu OP ZOSP RP w Radomiu na dzień 15 stycznia 2022 w Wolanowie, zwracamy się do Druhów Prezesów o współpracę w zorganizowaniu wystawy pn. “100-lat Związku OSP RP Ziemi Radomskiej”, która będzie prezentowana podczas Zjazdu.

Prosimy o dostarczenie w dniu Zjazdu prowadzonych przez jednostki OSP kronik i monografii. Prosimy również o przywiezienie ze sobą po jednym egzemplarzu ksiązek, wydawnictwa, broszur, folderów poświęconych historii jednostek z Waszego terenu.

Wystawa ma na celu uświetnienie przebiegu  V Zjazdu OP ZOSP RP w Radomiu oraz zaprezentowanie bogatej historii jednostek OSP z Waszego terenu.

Więcej informacji na temat organizacji wystawy można uzyskać u druha Andrzeja Szczycha Prezesa Honorowego  ZOP ZOSP RP w Radomiu tel. 600-052-125.

Ze strażackim pozdrowieniem.