Aktualności

Komunikat ws. zebrań Sprawozdawczo-Wyborcze w formie online

Szanowne Druhny i Druhowie.

Rozpoczęliśmy kampanie sprawozdawczo wyborczą w naszych OSP. Jeśli jakakolwiek jednostka chciałaby przeprowadzić Zebranie w systemie wideokonferencji. Zapraszamy do kontaktu. Nasi koordynatorzy powiatowi służą pomocą w tym zakresie.