Komunikat ws. Zebrań Sprawozdawczych

ZOSP RP

Szanowni Druhny i Druhowie,

Przed nami kampania sprawozdawcza za rok 2016 w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Już za kilkanaście dni rozpoczną się Walne Zebrania Sprawozdawcze podsumowujące rok 2016 oraz wyznaczające plany na rok 2017. Na stronie znajdują się wzory dokumentów, które muszą wypełnić druhowie, aby w sposób zgodny z prawem przeprowadzić Walne Zebrania Sprawozdawcze w Waszych jednostkach.

Przypominam, że Walne Zebrania Sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych powinny odbyć się w terminie od 1 stycznia 2017 rok do 31 marca 2017 rok. Harmonogram Walnych Zebrań Sprawozdawczych w OSP na terenie danych gmin należy przesłać do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu na adres: kontakt@zosp.radom.pl.

Nadmieniam, iż zgodnie z Uchwałą z dnia 8 grudnia 2016 rok Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie, Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych zostały zobowiązane do przesłania sprawozdań z zebrań do Oddziałów Gminnych (Miejsko-Gminnych) ZOSP RP w ciągu 14 dni od zakończenia zebrania następnie ZOG ZOSP do ZOP prześlą informację zbiorczą z przeprowadzonej kampanii na terenie gminy do dnia 10 kwietnia 2017 r.

Nie dotyczy to jednak wprowadzania raportów do systemu OSP, które muszą druhowie wprowadzić w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Nowe kody dostępu do platform, które obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2017 roku, przekazane zostały Prezesom Oddziałów Gminnych (Miejsko-Gminnych) ZOSP RP.

Wskazówki do przeprowadzenia kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków OSP w 2017 r. na terenie powiatu radomskiego: http://zosp.radom.pl/wp-content/uploads/2016/12/Wskazówki-do-zebrań-OSP-2017-r.pdf.

Druki na walne Zebranie znajdują się w zakładce “Dokumenty do pobrania”.

Z strażackim pozdrowieniem,
Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu
Paweł Tuzinek