AktualnościKomunikaty

Komunikat ws. wprowadzania danych do systemu Raport OSP

ZOSP RP

Szanowni Prezesi/Komendanci Gminni
ZOSP RP z pow. radomskiego

Przypominam o obowiązku wypełniania Raportów OSP oraz informacji zbiorczej w systemie elektronicznym ZOSP RP. Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, w której odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze zobowiązana jest, w terminie 14 dni od daty odbycia Walnego Zebrania, do przekazania do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP kompletnych dokumentów, w tym Raportu OSP oraz protokołu wraz z załącznikami.

Z kolei, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP zobowiązany jest do wprowadzenia Raportu OSP oraz informacji zbiorczej do Systemu Elektronicznego ZOSP RP.

Brak wprowadzenia Raportu OSP oraz informacji zbiorczej skutkuje wstrzymaniem wypłat dotacji oraz wstrzymaniem przyznawania odznaczeń ZOSP RP.

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.
Proszę o wprowadzanie danych do systemu Raport OSP.

Z strażackim pozdrowieniem,
Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu
Paweł Tuzinek