Komunikat ws. wprowadzania danych do systemu Raport OSP

Szanowni Prezesi/Komendanci Gminni
ZOSP RP z pow. radomskiego

Przypominamy o obowiązku wypełniania raportów OSP, informacji zbiorczej z przebiegu walnych zebrań OSP oraz informacji o przebiegu Zjazdu w systemie elektronicznym ZOSP RP. Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, w której odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze zobowiązana jest, w terminie 14 dni od daty odbycia Walnego Zebrania, do przekazania do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP kompletnych dokumentów, w tym Raportu OSP oraz protokołu wraz z załącznikami.

Z kolei, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP zobowiązany jest do wprowadzenia raportu OSP,  informacji zbiorczej z przebiegu walnych zebrań OSP oraz informacji o przebiegu Zjazdu do Systemu Elektronicznego ZOSP RP.

Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Nie wszystkie Jednostki/Zarządy Oddziałów Miejsko-Gminnych/Gminnych wywiązały się ze swojego obowiązku wypełnienia odpowiednich informacji.