Komunikat ws. recertyfikacji uprawnień ratownika KPP

Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Radomiu informuje, że  OW ZOSP RP organizuje w dniach 31 marca –  2 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia Związku OSP RP w Turawie szkolenie  weryfikacji uprawnień ratownika KPP.

W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie OSP, ratownicy, którzy ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy po kwietniu 2007 r. lub zdali egzamin recertyfikacyjny, lecz upłynął  już 3-letni okres ważności uprawnień.

Uczestnik szkolenia musi posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w akcjach i ubezpieczenie.

Szkolenie jest nieodpłatne, organizujemy również nieodpłatny przejazd autokarem.

Zgłoszenia należy składać do Biura OW ZOSP RP do 20 marca.

Należy dostarczyć mailem warszawa@zosprp.pl, lub telefonicznie  następujące dane kandydata na szkolenie: nazwisko, imię, imię ojca, nr PESEL, OSP, numer zaświadczenia  o ukończeniu szkolenia (ostatniego szkolenia recertyfikacyjnego, lub jeśli jest to pierwsza recertyfikacja  to nr zaświadczenia kpp) z datą wystawienia, telefon kontaktowy oraz adres e-mailowy.