Komunikat ws. obozu szkoleniowego MDP

Oddział Powiatowy ZOSP RP w Radomiu wraz z  OSP Jedlnia Letnisko, OSP Wierzbica, OSP Skaryszew organizuje Obóz Szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Stegnie. Koszt turnusu wynosi 1500 zł. Ostateczne koszty uzależnione będą od wielkości dotacji pochodzących z źródeł zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanej przez Komendanta Głównego PSP, w kwocie wstępnej –  324 zł na uczestnika. Pozostałe kwoty pokrywają uczestnicy, OSP lub gmina.
Planowane Turnusy:
1. 1.07.2018 – 12.07.2018
2. 12.07.2018 – 23.07.2018

Proszę o zorientowanie się w potrzebach tego typu szkoleń i zabezpieczenie środków na w/w cel. Zgłoszenie pisemne- ilościowe z uwzględnieniem turnusu należy przesłać na adres e-mail: kontakt@zosp.radom.pl w terminie do 25 kwietnia 2018. Na zgłoszeniu proszę podać nazwisko i telefon osoby prowadzącej sprawę.
Dodatkowe informację można uzyskać telefonicznie dh Paweł Tuzinek: 513138275, dh Tomasz Siczek: 605743653.

 

Z strażackim pozdrowieniem,
Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu
Paweł Tuzinek