Komunikat ws. eliminacji powiatowych OTWP, 2022

Zgodnie z Uchwałą nr 44/2021 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2021 r. rozpoczynamy XVL edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  pt. “Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Terminy eliminacji w 2022 roku:

  • eliminacje gminne do 01 marca 2022,
  • eliminacje powiatowe do 15 marca 2022.

Z eliminacji gminnych, miejskich i miejsko-gminnych do dalszego etapu przechodzi tylko 1 uczestnik z każdej grupy wiekowej. Nie rozróżnia się eliminacji gminnych dla szkół oraz eliminacji gminnych dla OSP. Występują wspólne eliminacje gminne.

Eliminacje miejskie dla wszystkich szkół z miasta Radom przeprowadza Zarząd OSP Miasta Radom, z których do dalszego etapu, czyli eliminacji powiatowych, przechodzi 1 uczestnik z każdej grupy wiekowej.

Eliminacje gminne/miejsko-gminne dla wszystkich szkół z terenu Gmin powiatu radomskiego przeprowadzają Zarządy Gminne/Miejsko-Gminne ZOSP RP, z których do dalszego etapu, czyli eliminacji powiatowych, przechodzi 1 uczestnik z każdej grupy  wiekowej.

W eliminacjach uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych:

  • I grupa: uczniowie szkół podstawowych klas I – VI;
  • II grupa: uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII;
  • III grupa: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia uczestników do eliminacji powiatowych należy przesłać w terminie do dnia 2 marca 2022 roku na adres  e-mail Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu: kontakt@zosp.radom.pl. Karta zgłoszeń powinna być wypełniona drukowanymi literami bądź na komputerze.

Eliminacje powiatowe OTWP odbędą się 12 marca 2022 roku.

Ważne! W dniu eliminacji powiatowych, należy dostarczyć wypełnioną kartę oraz oświadczenie RODO. Brak podpisanego oświadczenie RODO wyklucza uczestnika z OTWP!!

Oczywiście warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia przedmiotowego Turnieju jest przestrzeganie obowiązującego reżimu sanitarnego.

W sprawach organizacyjnych dotyczących Konkursu dodatkowych informacji udziela Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek tel. 513138275 lub  adres e-mail: kontakt@zosp.radom.pl.

Karta zgłoszenia uczestnika do eliminacji OTWP

Oświadczenie RODO uczestników eliminacji