Komunikat ws. dotacji z MSWiA

Do 10 września 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Wypełnione wnioski należy składać w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Radomiu.

Wnioski o udzielenie dotacji OSP mogą składać w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Radomiu. Wnioski niekompletne lub złożone po w/w terminie będą odrzucone. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i zasad udzielania dotacji oraz wzór wniosku znajdują się poniżej.

Załączniki:

UWAGA !!! Przy składaniu wniosków obowiązują zasady jak w przypadku innych dotacji tj.:

  • aktualny KRS
  • aktualny rachunek bankowy jednostki OSP

Wydatki na realizację nowych zadań wpisanych do ustawy będą mogły pochodzić z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. W 2019 r. OSP na dofinansowanie tych zadań otrzymają z budżetu państwa 82 mln zł.