Komunikat ws. dofinansowania do zakupu umundurowania i ochrony osobistych strażaków ze środków Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

Uprzejmie informujemy, że Oddział Wojewódzki Związku OSP RP województwa mazowieckiego w 2019 r. posiada środki finansowe na dopłaty do zakupów realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne .

Środki te przeznaczone są do zakupów mundurów wyjściowych, mundurów koszarowych, kurtek strażackich, hełmów butów strażackich sznurowanych i wsuwanych oraz rękawic strażackich.

Aby OSP mogła otrzymać dofinansowanie należy złożyć właściwy wniosek wraz z załącznikiem. Wypełniony druk powinien być podpisany oraz zaopiniowany przez właściwy terytorialnie Oddział Gminny ZOSP RP oraz Oddział Powiatowy ZOSP RP. Załącznik do wniosku powinien zawierać potwierdzenie posiadania przez OSP lub Gminę / Miasto środków na sfinansowanie zakupu wskazanego asortymentu.

Do składanego wniosku prosimy o załączenie rozmiarów wnioskowanego asortymentu (zgodnie z tabelą).

Wnioski należy składać do Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie lub Filii w terminie do 21 marca 2019 r.

Ponadto informujemy, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania – wpływ na powyższe będzie miała ilość złożonych wniosków oraz wysokość środków, jakimi dysponuje Oddział Wojewódzki ZOSP RP.

Pliki do pobrania:

Wniosek o dotację 2019

Załącznik FU 2019